Körlektion med förbestämt innehåll

Vill du ha hjälp med något specifikt hoppas vi att dessa minikurser kan vara något för dig.

I kurserna ingår studiematerial och vill du att din privata handledare ska följa med går det självklart bra.

lektion_durges

 

pastedGraphic.png             Kurs - Grundläggande manöver  2x100 minuter
Under 2 dubbeltimmar jobbar du med att bli vän med bilen
Du övar start och stopp med uppmärksamhetsrutiner.
Du får öva alla typer av parkeringar
Vidare backas det runt hörn och övas vändningar i olika korsningar.
Du hinner även med alla gå igenom alla säkerhetskontroller.

3700 kr

pastedGraphic.png Kurs - Manöver 1x100 minuter  (passar dig som har en viss körvana)
Under denna dubbeltimma jobbar du med uppmärksamhetsrutiner.
Du får öva alla typer av parkeringar.
Vidare backas det runt hörn och övas vändningar i olika korsningar.

1900 kr

pastedGraphic.png Kurs - Mindre samhälle & mindre landsväg 2x100 minuter
Första dubbeltimman ägnas åt körning i bostadsområden.
Du övar på att tillämpa olika regler t.ex högerregeln och huvudledsregeln.
Träning i att placera  och hastighetsanpassa körningen ingår också.
Andra timmen kör du ut på krokiga vägar utanför stan.
Du får jobba med olika bromstekniker och ev passera en järnväg.

3700 kr

pastedGraphic.png Kurs - Stadstrafik 2x100 minuter
Första passet körs i centrala city, svängar i korsningar med och utan trafikljus.
Du kommer att korsa spårvagnspår och köra på enkelriktade gator.
Vidare planerar och väljer du bland körfält för en smidig framkomlighet.
Andra tillfället fokuseras på cirkulationer och körfältsbyten men du hinner följa en hel del anvisningar också.

3700 kr

pastedGraphic.png Kurs - Landsväg 2x100 minuter
2 st dubbeltimmar med accelerationer, inbromsningar från högre farter och panikbroms.
Du övar vänster & högersvängar på landsväg.
Vidare tränar du på och avfarter på motorvägar och byter fält i hög fart.
Du kommer även att självständig ta dig fram med hjälp av anvisningsmärken.

3700 kr

pastedGraphic.png Kurs - Eco-Driving 1x100 minuter
Denna dubbeltimma ägnas åt tekniker som minskar energiförbrukningen.

1900 kr

pastedGraphic.png Kurs - Självständig körning 2x100 minuter
2 st dubbeltimmar med självständig körning i varierade miljöer.
Tanken är att du har kunskaper från tidigare kurser eller liknande utbildningar och nu får möjlighet att testa på att visa dina färdigheter.
Du får feedback på din körning och hjälp med att rätta till ev brister.

3700 kr

pastedGraphic.png Provuppkörning 1x50 minuter.
Börjar med att du utför en säkerhetskoll. Sen kör du i varierade miljöer i  ca 30 minuter. Avslutas med feedback. 

926 kr

                         

lär dig köra DURGÉS lär dig köra