Miljöpolicy / Miljömål

miljo


Durgés policy är att verka för en hållbar utveckling där vi bidrar till att minska vår negativa påverkan på miljön. Vi ska uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att:

  • nyttja företagets övningsbilar med så lite miljöpåverkan som möjligt
  • övervaka energiförbrukningen
  • använda samt återvinna material effektivt för minimal uppkomst av avfall
  • vid disk och städning används miljömärkta produkter
  • vi väljer konsekvent leverantörer som kan uppvisa tydligt miljötänk
  • utbilda och motivera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet
  • minimera resande genom att utnyttja modern teknik
  • visa öppenhet och informera våra intressenter om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

Durgés verksamhet
bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet.
- Vi kör och utbildar med en effektiv körteknik
- Vi jobbar med teoretiska förberedelser för att minska körsträckan för elevens utbildning.
- Vi kör dubbfria däck
-  Vi bedriver teoretisk undervisning digitalt när det är tillåtet
- Vi fortbildar oss digitalt eller lokalt för att minska resande
- Vi tvättar våra bilar på Mjuk Biltvätt, en hållbar biltvätt

Den miljöpåverkande resursförbrukningen ska vara så låg som möjligt utan att Durgés verksamhet påverkas negativt.

Durgés miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över. Durgés ska hålla sig väl informerade om utvecklingen inom miljöområdet.
Vi följer både Internationella och Sveriges Trafikutbildares miljö mål.

str miljömål

Vi använder sedan 2018  50% förnyelsebara drivmedel genom att tanka Svanenmärkta Preems Evolution Diesel Plus, samt att tanka vår hybridbil med Preems Evolution Bensin.

Med hjälp av att använda dessa bränslen minskar vi C02 utsläppen med 35%.

För att kompensera för vår klimatpåverkan har vi valt att ge bidrag till Divers Against Ghost Nets.
Nedan syns 2019 och 2020 års redovisning.
2019 släppte vi ut 13,1 ton C02 och 2020 uppgick siffran till 13,4 ton.
Vår största påverkan är bränslet vi kör på.

Vårt hopp är att Sverige liksom Tyskland kommer att se över regler för körkort och snarast låta all grundutbildning för behörighet B ske i automatväxlade bilar. Då kommer vi satsa på elbilar fullt ut. Tills dess fortsätter vi att älska våra Mercedes dieselbilar ett tag till i ett steg att tänka hållbart.

27C32D43-3C05-4BEE-AB6D-7F2AE03F8127
gostnets