Alkohol- och drogpolicy

Durgés mål i undervisningen

 • Företagets kunder och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning helt fri från förekomst av alkohol och andra droger.
 • Företagets kunder ska under sin tid på trafikskolan få sådan utbildning om alkohol och andra drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.

Krav som Durgés ställer på personal och kunder:

 • Att det inte är tillåtet att komma berusad eller med kvarstående påverkan av alkohol eller droger till undervisning och arbete.
 • Att vid användning av läkemedel och andra preparat som kan misstänkas påverka mätresultaten ska detta meddelas till företagets ledning.
 • Att all personal och kunder som medverkar i företagets verksamhet ska medverka vid provtagning enligt de av företagsledningens fastställda rutiner.

Rutiner för provtagning med alkomätare, Dignita:

 • Företagets övningsbilar är utrustade med alkomätare (SS-EN 15964:2011 Dignita AMP-100)
 • All personal testas minst en gång om dagen.
 • Kunder testas inför körövningar.
 • Kunder kan under vissa teorilektioner få träna på att utföra alkotest.

Vid ev positivt resultat

 • Kund som konstaterats bryta mot trafikskolans krav skall få information om var denne kan vända sig för att få hjälp med sitt ev. missbruk.
 • Vid positivt resultat inför körlektion debiteras lektionen fullt pris.
 • Personal som konstaterats bryta mot trafikskolans regler ska med förtroende och full sekretess kunna vända sig till ledningen för att kunna ta itu med problemet.