Dyslexi

lyssna

Du vet väl att det går lika bra att lyssna in teorin!

Till Teoriboken finns ljudstöd.
Alla texter/frågor du jobbar med på Körkort nu med elevcentralen finns med ljudstöd. Fråga oss så visar vi dig.

Vi erbjuder även individuella teorilektioner.

Alla erbjuds ljudstöd vid teoriprovet hos Trafikverket.

Behöver du längre tid än 50 minuter för att genomföra ett prov med 70 frågor kan du ansöka om förlängd tid.
Det kan ta tid att få ett beslut om att få förlängd tid. Så det är bra att ansöka i god tid.

De flesta dyslektiker klarar sig med denna hjälp, men en del har utöver sin dyslexi ett svagt ordförord, då kan det behövas stöd med att öva upp ordkunskap. Det kan vara bra att ha någon stödperson hemma som kan hjälpa till med detta så kostnaden för körkortet inte överstiger vad man som elev klarar av.

Mer om ansökningar och vilka papper som behövs, läser du om här

Det går även att ansöka om muntligt prov. Det innebär bland annat att det inte finns svarsalternativ, utan du får själv berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild .

Till ansökan om muntlig och förlängt prov ska intyg om ordavkodning och läshastighet bifogas.

Om du inte har någon dokumentation från tidigare utredningar eller aldrig genomfört en utredning kan du beställa tid för läshastighetstest och ordavkodning hos oss på Durgés. Tala med Lena Durgé