Ta körkort med dyslexi

körkort dyslexi Göteborg

Använd ljudstöd och lyssna in teorin!

Till Teoriboken finns ljudstöd.
Alla texter/frågor du jobbar med i appen körkortsboken.se finns med ljudstöd. Fråga oss så visar vi dig.

Vi erbjuder även individuella teorilektioner.

Alla erbjuds ljudstöd vid teoriprovet hos Trafikverket.

Behöver du längre tid än 50 minuter för att genomföra ett prov med 70 frågor kan du ansöka om förlängd tid.
Det kan ta tid att få ett beslut om att få förlängd tid. Så det är bra att ansöka i god tid.

De flesta dyslektiker klarar sig med denna hjälp, men en del har utöver sin dyslexi ett svagt ordförråd, då kan det behövas stöd med att öva upp ordkunskap. Det kan vara bra att ha någon stödperson hemma som kan hjälpa till med detta så kostnaden för körkortet inte överstiger vad man som elev klarar av.

Mer om ansökningar och vilka papper som behövs, läser du om här

Det går även att ansöka om muntligt prov. Det innebär bland annat att det inte finns svarsalternativ, utan du får själv berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild .

Ansökan gör du tillsammans med den som hjälper dig med teoriundervisningen. Den som ansvarar för din teoriutbildning skriver och intygar hur ni arbetat du/ni har jobbat  med teorin. Vilken hjälp just du kan behöva för att få bästa förutsättningar för att förstå frågor och svarsalternativ.

Till ansökan om muntlig och förlängt prov ska intyg om ordavkodning och läshastighet bifogas.

Om du inte har någon dokumentation från tidigare utredningar eller aldrig genomfört en utredning kan du beställa tid för läshastighetstest och ordavkodning hos oss på Durgés.

OBS! Vi kan bara fylla i en hel ansökan för de elever som vi jobbat med teorin tillsammans med