Safe & Eco

KöR SÄKERT OCH MILJÖANPASSAT

Safe&Eco är en form av personlig förarutveckling och vänder sig till företag och organisationer som vill få en bild av sina anställdas beteenden och attityder i trafiken. Kursen består av ett antal bedömningstester man gör tillsammans i grupp och efter det en praktisk del. "Safe and Eco" kan ses som en naturlig utveckling av EcoDriving där man ytterligare lyfter människan bakom ratten. Trafiksäkerhetsaspekten i samband med ett miljöanpassat körsätt stärks och möjligheten att påverka föraren genom den egna självvärderingen och coaching känns som ett steg framåt i rätt riktning.