Vi erbjuder även:

korkort-alla-behorigheter-header

Eco-driving
Skolan har utbildat förare i Eco-drivingkonceptet i närmare 20 år.
Eco-driving/ Sparsam körning är en självklarhet i all vår undervisning.
Läs mer om utbildningen under fliken " Eco-driving

Repetitionskurser
För alla som har körkort, men inte kört på ett tag eller känner dig osäker på ett visst moment. Vi anpassar oss efter kundens behov och önskemål.

Företagsutbildningar
Vi erbjuder skräddarsydd fortbildning för företag vars anställda vistas i trafiken.
För företag med gästarbetare fortbildar vi i svensk trafikmiljö, både teoretiskt och praktiskt.

Körbedömningar
För förare som har körkort, men drabbats av någon sjukdom som påverkar förmågan att köra bil. Bedömningar görs i samarbete med eller utan arbetsterapeut.

Trafikantkunskap
Vi har mångårig erfarenhet av undervisning på gymnasieskola och särskola.

Taxi
Vi erbjuder personliga teorilektioner för hjälp med de kapitel du vill ha förklaring till.
Även 50 minuters körning med tips och råd, betoning på ett sparsamt och serviceinriktat körsätt.