Integritetspolicy

Välkommen till Durgés sida om behandling av personuppgifter.

Med den här policyn vill vi belysa de viktiga punkter som detta dokument handlar om.

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, dels i elevcentralen och när du är i kontakt med oss.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör - respektive inte gör  - med dem.

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter

STR Service AB, Järvgatan 4, 261 44  Landskrona är programleverantör av vårt webbaserade program som bl.a. elevcentralen, tidsredovisning, fakturering, e-handel, som nedan kallas "Tjänsten". STR är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatioriska och teknikska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet på www.str.se/Omoss/styrdokument/personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter i Tjänsten är Durgés Trafikskola AB. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för "Användaren". I Tjänsten finns rollen "Systemadministratör" som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till STR avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Durgés Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du använder appen: körkort nu med elevcentralen
  • du anmäler dig till någon av våra utbildningar
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • du besöker vår hemsida
  • accepterar cookies på hemsidan

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken utbildning du har valt. När du beställer Tjänsten samlar vi in  kontaktuppgifter och företagsuppgiter. Användare kan registrera kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikaitioner hos oss för att kunna använda Tjänsten. När du använder appen: korkort nu med elevcentralen kan du komma att ladda upp bilder i Tjänsten, som då kommer att behandlas av oss. Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter, samt utbildningsuppgifter om kursen du gått. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är varierar beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Durgés samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten. När du använder STR:s App kan du komma all ladda upp bilder i Tjänsten, som då kommer att behandlas av oss. Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter, samt utbildningsuppgifter om kursen du gått. Har du en fråga eller kontakar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, samt ärendet i sig som ostrukurerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandling baseras på, finns i bilaga 1.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Durgés samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, adminstrera ditt konto, för statistiska ändamål och uppföljning av kurs. De personuppgifter som samals in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och  kunder som använder Tjänsten. Vid användning at STR:s App godkänner du att STR får tillgång till din mobilkamera och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp och behandla dina bilder i Tjänsten för exempelvis att spela körkortskampen. Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare på behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan, rapportera och fakturera dig. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av Durgés kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidra till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid åtekommande frågor.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Durgés. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns i bilaga 2. Leverantörer har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet. Vid administration av utbildning och när du kontaktar oss använder vi oss av underleverantörer, dessa underbiträden och deras plats för behandling framgår av bilaga 2. Dina uppgifter som kund kan komma att samköras med en tredje parts register för att samla in mer informationom dig som kund. T ex Transportstyrelsens körkortsregister.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Durgés sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Durgés radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter avslutad utbildning. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning eller om det finns säkerhets- eller ekomoniska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering kan Durgés kontakta STR. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Efter avslutad utbildning sparas uppgifterna till dess att uppföljningen är genomförd. En ny uppföljningstid startar efter varje avslutad utbildningskurs. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid av avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning. Resultat av utförd syntest sparas inte.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos  Durgés har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kontnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigande skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att korrigera om de är felaktiga, ofullständiga elller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet. Du  har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandling av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakt oss genom de kontaktuppgifter som finns på Durgés hemsida, samt via elevcentralen eller användarstöd som finns tillgängligt i Tjänstern.

 

 

Bilaga 1

Kategorier av personuppgifter

När Kategori av uppgift Personuppgifter  Laglig grund 
Beställning av tjänsten Kontaktuppgifter Personnummer
För och Efternamn
Adress
Postnummer,Ort
E-post
Telefon
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig
Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer, Ort
E-post
Telefon
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig
Användare av Tjänsten Kontaktuppgifter För och efternamn
E-postadess
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig
Inloggningsuppgifter Personnummer

E-postadress

Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig
Onlineidentifikation IP-adress Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig
App-uppgifter Bilder Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig
Anmälan till utbildning Kontaktuppgifter Personnummer
För och Efternamn
Adress
Postnummer,Ort
E-post
Telefon
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig och samtycke
 Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer, Ort
E-post
Telefon
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig och samtycke
 Kursuppgifter Datum
Tid
Pris
Fullgöra våra åtaganden
gentimot dig och samtycke
Utförande av syntest Kontaktuppgifter Personnummer Fullgöra vårt åtagande gentemot dig
 Kontakt via mail  Kontaktuppgifter Namn
E-post
Användar uppgifter
Telefonnummer(kan förekomma)
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig och intresseavvägning
 Företagsuppgifter Företagsnamn
Kontaktperson
Organisationsnummer
E-post
Telefon( kan förekomma)
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig och intresseavvägning
 Ärendeuppgifter Meddelande i löptext som
innehåller de personuppgifter
som du valt att skiva.
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via hemsidan  Kontaktuppgifter Namn
E-post
Användar uppgifter
Telefonnummer(kan förekomma)
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig och intresseavvägning
 Företagsuppgifter Företagsnamn
Kontaktperson
Organisationsnummer
E-post
Telefon
Fullgöra våra åtaganden
gentemot dig och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext som innehåller personuppgifter som du valt att skriva. Fullgöra våra åtaganden genemot dig och intresseavvägning.
Kontakt via

Meddelande i elevcentaralen

Ärendeuppgifter Meddelande i löptext som innehåller personuppgifter som du valt att skriva. Fullgöra våra åtaganden genemot dig och intresseavvägning
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Personnummer
Namn
E-post
Användaruppgifter
Telefonnummer
Fullgöra våra åtaganden genemot dig och intresseavvägning
Företagsuppgifter  Företagsnamn
Kontaktperson
Organisationsnummer
E-post
Telefonnummer
Fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt intresseavvägning
Ärendeuppgifter  De personuppgifter du väljer att delge oss unde samtalet  Fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt intresseavvägning

 

 

Bilaga 2

Personuppsgiftsansvariga vi biträder samt Underbiträden för behandling av personuppgifter

 

Behandling  Leverantör Land 
Vid kreditansökan Wasa Kredit Sverige
Vid bokning av Riskutbildning 2 Stora Holms Trafikövningsplats Sverige
Vid bokning av prov Trafikverket Sverige
Vid kontroll av uppgifter i Körkortsregistret Transportsstyrelsen Sverige
Samkörning av personuppgifter med externa register Creditsafe Sverige